62 قالب لوگو و آرم فتوشاپ (رایگان و پولی)

بنظر شما همیشه باید وقت وهزینه خود را صرف طراحی یک لگو کنید؟ برای استارتاپ ها با بوجه محدود ما راه کار خوبی سراغ داریم. با کمک الگوهای لگو و ارم  در فتوشاپ که به صورت حرفه ای طراحی شده اند ، می توانید لگوی زیبای خود را بسازید و آن را در عرض چند دقیقه شخصی سازی کنید. 

و با وجود تعداد زیادی الگو لایه باز فتوشاپ که از بین آنها حق انتخاب   دارید، یافتن یک لگو متناسب با شخصیت برند شما کار آسانی نبوده و نیست. سخت ترین قسمت غربال کردن همه گزینه ها است.

برای صرفه جویی در وقت شما ، 62 مورد از بهترین الگوهای لگو فتوشاپ موجود  را در زیر آورده ایم. با خیال راحت این لیست را مرور کنید و مورد دلخواه خود را انتخاب کنید. اگر مورد دلخواهی را مشاهده کردید ، می توانید برای رفتن به صفحه بارگیری و یافتن اطلاعات بیشتر ، روی آن کلیک کنید.

62 قالب برتر آرم و لگو فتوشاپ

در اینجا 62 مورد از الگوهای آرم مورد علاقه شخصی خودم در فتوشاپ را آورده  ام . خب بیایید  لیست را بررسی کنیم!

1. Vintage Logos and Badges Pack

Vintage photoshop logos

 

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت: شامل اشتراکات عناصر Envato (14.50 دلار در ماه)
 • نسخه ها : فتوشاپ و ایلوستریتور

2. Outdoor Woodsman Adventure Logos

 مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.

قیمت: شامل اشتراکات عناصر Envato (14.50 دلار در ماه)

 نسخه ها  : فتوشاپ و ایلوستریتور

3. Minimal Logo Templates Pack

Minimal photoshop logo template

 

 • مجوزهای شخصی و تجاری موجود است
 • قیمت: 29 دلار برای پروانه تجاری
 • نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

4. Coffee Logo Templates Pack

 

 • مجوزهای شخصی و تجاری موجود است.
 • قیمت: 40 دلار برای پروانه تجاری
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

5. Free Creative Logo Template Pack

Free creative photoshop logo template

 

 • مجوزهای شخصی و تجاری موجود است.
 • قیمت: رایگان
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور
 • 6. Homely Farmer Vintage Logo Template 

   

  • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
  • قیمت: شامل اشتراکات Envato (14.50 دلار در ماه)
  • با این نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

  7. Puzzle Brain Logo Template

  Puzzle brain photoshop logo template

       

  • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
  • قیمت: شامل اشتراکات  Envato (14.50 دلار در ماه)
  •   نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور
  •      

  8. Handcrafted Logo Templates Pack

   

  • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
  • قیمت:  25 دلار در ماه 
  •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

  9. Photoshop Logos Mega Bundle 

  mega bundle photoshop logo template
 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  25 دلار در ماه 
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 10. Elegant Logos Bundle 

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  14 دلار در ماه 
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 11. Floral Logo Kit

  Floral photoshop logo template
 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  25 دلار برای لایسنس تجاری
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 12. Free Cooking Logo Template Pack

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  رایگان
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 13. Premade Floral Logo Templates

  premade floral photoshop logo template

   

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  14 دلار در ماه 
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 14. Print Media Logo Template

  Print photoshop logo template

   

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  14.5 دلار در ماه 
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 15. Outdoor Logo Pack


 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  14 دلار در ماه 
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور
 •  

  16. Modern Flora Logo Templates 

   

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  10 دلار در ماه 
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 17. Free Multicolored Logo Template Pack


 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  رایگان 
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور
 •     

  18. Suntrade Logo Template

  Suntrade photoshop logo template

   

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  14.5 دلار در ماه  اشتراک Envato 
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 19. Dirigible Vintage Logo Template 

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  14.5 دلار در ماه  اشتراک Envato 
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور
 •  

  20. LadyBoss Premade Branding Logos

  ladyboss photoshop logo template

   

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  25 دلار هزینه لایسنس تجاری
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور
 •  

  21. Seafood Logo Pack

  seafood photoshop logo template

   

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  14 دلار لایسنس
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 22. Camelia Logo Templates 

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  رایگان
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور
 •                                               

  23. Business, Science, and Technology Logo Templates

   

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  14.5 دلار در ماه  اشتراک Envato 
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 24. Botanical Logo Templates 

  Botanical photoshop logo template
 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  رایگان
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور
 •  

             

  25. Logo Design Master Collection

   

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  35  دلارهزینه لایسنس
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 26. Paintbrush Logo Template

  Paintbrush photoshop logo template
 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  35 دلار لایسنس
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور
 •  

  27. Master Logo Creator Templates

   

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  رایگان
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور
 •    

  28. Savage Animals Vector Logo Bundle

  savage animal photoshop logo templates

   

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  رایگان
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 29. Eco-Friendly Logo and Icon Bundle

   

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت: 22 دلار لایسنس
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 30. Monogram Logo Kit

   

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  رایگان
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 31. Fast Food Logo Templates

  Fast food photoshop logo templates

   

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  10 دلار در ماه  اشتراک  
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 32. Free Elegant Logo Template Pack

   

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  رایگان
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 33. Modern Photography Logo Template

  photography photoshop logo template

   

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  14.5 دلار در ماه  اشتراک Envato 
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 34. Cigarette Vintage Logo Template

   

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  14.5 دلار در ماه  اشتراک Envato 
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 35. Girl Power Logo Pack

   

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  10 دلارلایسنس
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 36. 30 Elegant Logo Templates

  elegant photoshop logo templates

   

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  10 دلار در ماه  اشتراک  
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 37. Line Animals Logo Bundle

   

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت: رایگان
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 38. Food Logo Template Kit

  food photoshop logo template

   

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  25 دلارلایسنس 
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 39. Retro Fitness and Gym Logo Set

   

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  10 دلار لایسنس
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 40. Motorcycle Logo Templates

   

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  14  دلار در ماه  اشتراک  
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 41. Hands and Logo Templates

  Hand photoshop logo template

   

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  25 دلارلایسنس
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 42. Free Vintage Logo Template Pack

   

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  رایگان 
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 43. Barbershop Vintage Engraving Logo Template

  Barbershop photoshop logo template

   

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  14.5 دلار در ماه  اشتراک Envato 
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 44. Stamp Logo Templates

   

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  25 دلار لایسنس
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 45. Adventure Badge Logos

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  20 دلار لایسنس
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور
 • Trending photoshop logo template
 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  14  دلار لایسنس
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 47. Architecture Logo Template

   

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  29 دلار لایسنس
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 48. Vintage Typography Logo Templates

  Vintage Typography photoshop logo templates
 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  20 دلارلایسنس
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 49. Free Car Logo Template Pack

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  رایگان
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 50. Untamed Logo Templates 

  Untamed photoshop logo template

   

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  14.5 دلار در ماه  اشتراک Envato 
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 51. Bebe Boheme Logo Template Collection

  bebe boheme photoshop logo templates
 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  25 دلار لایسنس 
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 52. Vintage Surf Logo Templates

  Vintage surf photoshop logo template
 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  18 دلارلایسنس
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 53. 80s Text and Logo Pack

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  12 دلار لایسنس
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور
 •   

  54. Man Podcast Logo Template 

  man podcast photoshop logo template

   

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  14.5 دلار در ماه  اشتراک Envato 
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 55. Luxury Ornament Logo Templates

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  10 دلار لایسنس
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور
 •  

  56. Geometric Logo Pack

  dog kennels photoshop logo template
 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  21  دلار لایسنس
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 57. Dog Kennel Logo Template

  Dog Kennel photoshop logo templates

   

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  9 دلار لایسنس
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 58. Free Real Estate Logo Template Pack

  real estate photoshop logo templates
 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:    رایگان
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 59. Badfest Logo Template Pack

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  45 دلار لایسنس
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 60. Geometric Animal Logo Templates 

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  14.5 دلار در ماه  اشتراک Envato 
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 61. Nature and Floral Logo Templates

 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  14.5 دلار در ماه  اشتراک Envato 
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور

 • 62. Free Bakery Logo Template Pack

  bakery photoshop logo template
 • مناسب برای استفاده شخصی و تجاری.
 • قیمت:  رایگان
 •  نسخه های کاری: فتوشاپ و ایلوستریتور
 • 10 افزونه افترافکت برای طراحان UI

  After Effects به یکی از کاربردی ترین ابزارها برای طراحی و نمونه سازی انیمیشن برای پروژه های تعاملی تبدیل شده است. اما AE ابزاری پیچیده با هزاران ویژگی برای یادگیری است. خوشبختانه افزونه ها ، ابزارها و برنامه های کاربردی بسیاری برای سرعت بخشیدن به گردش کار ، مدیریت زمان ومواجه شدن با پیچیدگی های انیمیشن وجود دارد.

  تاریخ : 1400/03/27  

   

  بخوانید

  کتابخانه ها و ابزار طراحی انیمیشن جهت UI سایت

  طراحان وب در نسل حاضر علاقه فراوانی به ایجاد تجربه متحرک سازی در سایت و انیمیشن هستند - این شگرد نه تنها برای طراحی سایت شما ارزش افزوده ایجاد می کند و به ظاهر و احساس سایت جلوه می بخشد، بلکه برای جلب نظر و حیرت بازدیدکنندگان و نگه داشتن آنها برای مدت بیشتر در سایت کمک می کند .

  تاریخ : 1400/03/29  

   

  بخوانید

  7 روند ویرایش عکس که در سال 2021 در اینستاگرام محبوب خواهد شد

  روندهای ویرایش عکس به ویژه در اینستاگرام به سرعت می آیند و می روند. با ظاهر شدن تقریباً روزانه برنامه های جدید ویرایش عکس ، همگام شدن با جلوه ها و فیلترهای مرسوم و مد واقعا این روزها کار سختی است.، ما در ادامه 8 روند ویرایش عکس Instagram را که در سال پیشرو محبوب خواهد شد را به اشتراک می گذاریم:

  تاریخ : 1400/03/30  

   

  بخوانید
  

  Privacy Preference Center